breinillusiesskepsis

over brein, illusies en skepsis

Zelfmisleiding is wijdverspreid onder de mens. Ons brein komt met een aantal blinde vlekken die je maar beter kunt leren zien.

geluksuccesbalans

over geluk, succes en balans

Wat is dat vluchtige, ongrijpbare ding dat wij geluk noemen eigenlijk? Valt er een prijskaartje aan te hangen? Kun je er beter in worden?

liefderelatieseks

over liefde, relatie en seks

Wat mensen écht belangrijk vinden, is de verbinding met andere mensen. Goede communicatie is de sleutel.

Blog van Marcelino

Inleiding: de lijnen tussen gedachten, gevoelens en gedrag

De kracht van gedachten, en hoe je die kunt gebruiken
‘Great power brings great responsibility,’ luidt een bekend Engels spreekwoord. Macht vraagt om verantwoordelijkheid. Je brein is mogelijk het machtigste wat je bezit. Het is de kern van je zijn en creëert jouw beleving van de werkelijkheid. Zonder een beetje controle of inzicht in je eigen denken neemt je geest al snel een loopje met je. Het kan je van alles laten geloven en doen. Overdreven?

De Psychologie van Veranderen

Waarom is het zo verbazingwekkend lastig destructieve gewoonten te veranderen? Zelfs als je je heus beseft dat drinken meer kapot maakt dan je lief is, dat de schurende ademhaling rechtstreeks met de sigaret te maken heeft en het vermijden van spoken of eeuwige piekeren je echt niet verder helpt. Veel mensen weten heus wat er mis is en toch is dat inzicht zelden genoeg om te veranderen. Hoe dat kan?

Ons brein is 'gebouwd' om verandering te weerstaan.

Hoe weet je of het waar is?

Het is een wondere wereld. Behoorlijk onbegrijpelijk ook. Dat belet ons verder niet om naar allerlei plausibele verklaringen te grijpen. We groeien op met allerlei mooie verklarende verhalen. Sommige daarvan geloven we, andere doen we af als onzin, en de rest: dat weten we nog niet. Zou kunnen, misschien ook niet.

Pagina's