breinillusiesskepsis

over brein, illusies en skepsis

Zelfmisleiding is wijdverspreid onder de mens. Ons brein komt met een aantal blinde vlekken die je maar beter kunt leren zien.

geluksuccesbalans

over geluk, succes en balans

Wat is dat vluchtige, ongrijpbare ding dat wij geluk noemen eigenlijk? Valt er een prijskaartje aan te hangen? Kun je er beter in worden?

liefderelatieseks

over liefde, relatie en seks

Wat mensen écht belangrijk vinden, is de verbinding met andere mensen. Goede communicatie is de sleutel.

brein

Stedeling grotere stresskip dan plattelander

Volgens nieuw onderzoek zijn stedelingen stressgevoeliger dan plattelanders. De proefpersonen uit de stad reageerden emotioneler op ingewikkelde rekensommen dan zij die op het platteland wonen. Dat bleek uit hun hersencans. Waarom dat zo is, wordt uit dit artikel niet duidelijk, maar we kunnen aannemen dat wonen in een drukke stad over het algemeen stressvoller, vluchtiger en eenzamer is dan in een klein gehucht. Het vraagt meer energie, alertheid en focus van je hersenen om jezelf te bedruipen in de stad. Dat levert eerder stress op.

Gefeliciteerd met de gelukkigste dag van het jaar!

Volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall is zaterdag, 18 juni, de gelukkigste dag van het jaar. Onzin natuurlijk, want geluk, collectief of individueel, laat zich net als het weer niet door een wiskundige formule vastleggen. Er zitten teveel veranderlijke variabelen in de mix.

Desondanks vroegen de mensen van het programma Editie Nl (Rtl4) zich vanwege opkomende zaterdag af wat geluk nou precies is en hoe je het kunt vangen.

Cognitieve dissonantie van een doemprediker

Het is je vast niet ontgaan: de aarde is afgelopen zaterdag, 21 mei, niet vergaan. Jezus heeft geen Christenen omhoog gezogen en we zijn er allemaal nog. Geen verrassing. Voor doemprediker Harold Camping uiteraard wel. Sceptici over de hele wereld hadden gekscherend zelf hun 'helderziende' voorspellingen uitgesproken, getwitterd en geblogd over wat er zou gebeuren met Harold wanneer hij zijn profetie zou zien mislukken.

Regelmatig xtc slikken geeft vergeetachtige katers

De feestdrug xtc geeft een lekkere roes, maar regelmatig gebruik zorgt voor schadelijke katers. Op hersenscans is te zien dat de hippocampus – het hersengebiedje dat cruciaal is voor geheugen en herinnering – gemiddeld 10 % kleiner is bij regelmatige gebruikers. De gebrekkige doorbloeding van de hersenen die xtc veroorzaakt zorgt ervoor dat sommige hersencellen afsterven. Dat maakt grondig nadenken en herinneren iets lastiger.

Doutzen Kroes heeft een vissenkop

We hebben een speciaal circuit in de hersenen dat verantwoordelijk is voor het herkennen en lezen van gezichten. Dat weten we vooral omdat dit systeem bij sommige mensen kapot is of ontbreekt.

We vallen onbewust op partners wier gezichtsverhoudingen op de onze lijken en we herkennen het meteen als we iemand heel mooi of onaantrekkelijk vinden. En toch? Schoonheid zit in het oog van de toeschouwer. Een toeschouwer die heeft geleerd van veredelde vissenkoppen te houden. De BBC laat in een minuut de evolutie van ons menselijk gezicht zien. En jep, ook Doutzen heeft een fish face.

Wetenschappers kunnen herinneringen 'aan' of 'uit' zetten

Het is een beetje een ingewikkeld en technisch verhaal, maar wetenschappers hebben een manier gevonden om specifieke herinneringen (van ratten) aan en uit te zetten, met een schakelaar. Middels een electronisch systeem die dezelfde 'neurale hersenbeweging' kan nabootsen als die van een bepaalde herinnering is het ze gelukt die herinnering naar wil te laten vergeten of te activeren.

Linkshandigen gevoeliger voor angst

Was het jou al opgevallen dat linkshandige vriendjes en vriendinnetjes iets angstiger reageren dan de rechtshandige? Dat blijkt althans uit een recent onderzoek waarbij linkshandigen meer posttraumatische stress-symptomen vertoonden na het zien van Anthony Hopkins als seriemoordenaar dan rechtshandigen. De mogelijke verklaring van de onderzoeker: "Het is overduidelijk dat de twee hersenhelften verschillende rollen spelen bij posttraumatische stressstoornis, en de rechterhersenhelft lijkt meer betrokken te zijn bij gevoelens van angst. Bij linkshandigen is de rechterhersenhelft dominant, dus het zou kunnen dat het daar mee te maken heeft. Dat zullen we nog moeten onderzoeken."

Dossier: kijkje achter de schermen van het bewustzijn

Om ons brein beter te begrijpen is het nuttig te leren van mensen die door een ziekte, ongeluk of genetische afwijking bepaalde mentale handicaps of superieure hersencapaciteiten hebben. Behandelende neuropsychiaters zoals Oliver Sacks en Todd Feinberg hebben boeken vol geschreven met vreemde beschrijvingen van echte patiënten. Het bekendste boek is Sacks besteller 'De man die zijn vrouw voor een hoed hield.'

Pagina's