breinillusiesskepsis

over brein, illusies en skepsis

Zelfmisleiding is wijdverspreid onder de mens. Ons brein komt met een aantal blinde vlekken die je maar beter kunt leren zien.

geluksuccesbalans

over geluk, succes en balans

Wat is dat vluchtige, ongrijpbare ding dat wij geluk noemen eigenlijk? Valt er een prijskaartje aan te hangen? Kun je er beter in worden?

liefderelatieseks

over liefde, relatie en seks

Wat mensen écht belangrijk vinden, is de verbinding met andere mensen. Goede communicatie is de sleutel.

ruziemaken

Mirja: 'Waarom zet mijn zwangerschap de relatie onder druk?'

Mirja (32) is sinds vier maanden zwanger en vraagt zich af waarom zij en haar man het juist nu zo moeilijk hebben: 'We hadden er allebei zin in, maar de laatste tijd heerst er een sfeer van onafgebroken ruzie, spanning en misverstanden in huis. Ik heb het gevoel dat hij zich steeds meer van me afsluit, terwijl ik hem nu zo nodig heb. We slingeren elkaar de hele tijd verwijten naar het hoofd. Hoe kan dit en wat kunnen we eraan doen?

Communiquette: de kracht van 'stop' en 'sorry'

Het oppotten van heftige emoties is allesbehalve gezond. Als je effectiever leert communiceren en eerdergenoemde valkuilen zoveel mogelijk vermijdt dan zul je minder snel het gevoel hebben dat je gevoelens moet inhouden, of dat er een tijdbom zal afgaan. Maar hoe goed een relatie ook is, soms gaat het gewoon mis. En een goede ruzie op zijn tijd is prima, soms zelf nodig.

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid ruzie die partners hebben geen voorspeller is van hoe goed of duurzaam een relatie is, de manier waarop mensen het onderling weten op te lossen wel.

Communiquette: minder schelden, drammen, interrumperen en gelijk willen hebben

Hoe intiemer de band die je met iemand hebt, hoe meer je jezelf kunt zijn, hoe meer je 'goede manieren' achterwege kunt laten. Veel mensen redeneren zo. En daar is wat voor te zeggen, maar een minimum aan goede manieren houdt een relatie gezond. En dat is nodig voor als jullie relatie echt een keer in noodweer terecht komt.

Communicatieregel 14. Verwar je mening niet met de werkelijkheid

Sparren met ideeën en een potje discussiëren kan leuke, verrassende inzichten opleveren. Vooral als beide partijen eerlijke argumenten gebruiken en niet overhaast conclusies trekken. Veel mensen verwarren hun beleving of interpretatie van de werkelijkheid namelijk met de werkelijkheid zelf. Het logische gevolg daarvan kan zijn om die werkelijkheidsbeleving op te willen dringen aan anderen. En dat schept problemen.

Communicatieregel 12. (Dubbel)check de bedoeling van de ander

Omdat de vorige communicatieregel voor veel mensen nogal een open deur betrof, hier dan: luisteren en vragen stellen voor gevorderden.

Veel ruzies en misverstanden ontstaan doordat gesprekspartners ervan uitgaan dat ze heus weten wat de ander bedoelt. Juist mensen die elkaar voor vanzelfsprekend nemen, partners die al jaren samenwonen bijvoorbeeld. Ze gaan er ten onrechte vanuit dat ze partnerlief door en door kennen. In relatietherapie blijkt soms dat dat helemaal niet klopt.

Communicatieregel 10. Houd je boodschap concreet en relevant

Misverstanden en ergernissen ontstaan vaak door een vage of breedsprakige manier van praten. Een lang verhaal afsteken over zaken die maar indirect met de kern van je boodschap of vraag te maken hebben, maakt dat de ander niet goed weet wat er nou verwacht wordt. Misschien ben je iemand die veel woorden nodig heeft om een punt te maken, maar in de drang naar volledigheid gaat de kern van jouw boodschap ten onder. Je bent je publiek kwijt. Verdronken in een woordenvloed.

Nestjes bouwen en ruziemaken over tandpastadopjes: waarom ook alweer?

Samen een nestje bouwen. We willen het allemaal. Maar waarom eigenlijk? En waarom ruzieën we over tandpastadopjes en de afwas? Psycholoog Marcelino Lopez, gespecialiseerd in de liefde en alles wat ermee mis kan gaan, leert ons communiceren zonder verwijten.

Interview door Parool-redacteur Liedewij Loorbach

Ruziemaken is heilzaam, mits...

Conflicten zijn soms broodnodig om uit te praten wat je stoort aan je partner. Ga je die uit de weg, dan zal dat jullie vertrouwen in elkaar en de intimiteit niet ten goede komen. Ruziemaken met je hartendief is prima, als je het maar goed doet. Dit onderzoek bevestigt het maar weer eens. Sommige veelplegers hebben een prima relatie. Dat komt omdat zij met hun woorden en gedrag de ander niet nodeloos kwetsen en weinig schade achterlaten.

Ruziemaken voor partners

Ik heb veel stellen met relatieproblemen gezien. Hoe divers de mensen ook zjn, de kern van de problemen is zonder uitzondering dat een van beide tortelduiven vindt: "Jij geeft me iets niet of te weinig." Aandacht, steun, vertrouwen, intimiteit, seks, de autosleutels...