breinillusiesskepsis

over brein, illusies en skepsis

Zelfmisleiding is wijdverspreid onder de mens. Ons brein komt met een aantal blinde vlekken die je maar beter kunt leren zien.

geluksuccesbalans

over geluk, succes en balans

Wat is dat vluchtige, ongrijpbare ding dat wij geluk noemen eigenlijk? Valt er een prijskaartje aan te hangen? Kun je er beter in worden?

liefderelatieseks

over liefde, relatie en seks

Wat mensen écht belangrijk vinden, is de verbinding met andere mensen. Goede communicatie is de sleutel.

Blog van Marcelino Lopez

Liefde in tijden van Facebook: het keuzeprobleem

Liefde, daar kun je voor kiezen. Als je niet teveel keuzes hebt, althans.

In Manhattan is meer dan de helft van de mensen alleenstaand. Alleen een Hawaiiaans eilandje dat ooit dienst deed als leprakolonie overtroeft het New Yorkse stadsdeel. In Amsterdam zijn momenteel twee van de vijf mensen tussen de vijfentwintig en veertig alleenstaand. Veelal leuke, creatieve, aantrekkelijke singles die in een stad wonen waarvan een groot deel ook leuk, creatief, aantrekkelijk en single is. De meesten daarvan willen een fijne relatie.

Hier klopt iets niet.

Dossier: wie hou je nu eigenlijk voor de gek?

Op zoek naar blinde vlekken, illusies en denkfouten
Net als een pauwenveer of haaienvin is ons brein een geëvolueerd orgaan, en denken een biologisch verschijnsel. Het mensenbrein is misschien wel het meest ingenieuze ding wat de natuur heeft voortgebracht - het heeft iPhones, jetvliegtuigen en kwantummechanica uitgedacht- maar de hoofdmissie ervan is nog steeds verrassend eenvoudig: wees te allen tijde alert op onraad, vermijd het of maak het onschadelijk.

Het allerbelangrijkste advies voor meer geluk in de liefde?

Psycholoog en onderzoeker James Laird vroeg proefpersonen mee te doen aan een studie naar telepathie. Telkens moesten een man en een vrouw elkaar diep en lang in de ogen kijken, om te raden wat de ander dacht. Er was helaas geen enkel bewijs voor bovennatuurlijke krachten. Toch was het experiment meer dan geslaagd.

Zelfcontrole: slechte lingerie, handje contantje en verbroken vriendschappen

Negatieve gewoonten onder bedwang houden is lastig. Het ene moment besluit je dat roken 'ontzettend 2012' is. Het andere moment - ergens begin 2013 - ben je alweer aan het rechtvaardigen hoe die sigaret in je hand terecht is gekomen.

Het probleem: we zijn vandaag niet wie we morgen zijn. In een rationele, koele stemming voelen onze lange-termijn-voorspellingen heel solide en concreet, maar als onze hedonistische kant voldoende opgewarmd is, smelt het bouwwerk als sneeuw voor de zon.

De kunst van veranderen en waarom je brein er geen zin in heeft

Hoe kan het dat destructieve en niet-functionele gewoonten vaak zo verbazingwekkend lastig te veranderen zijn? Zelfs als je maar al te goed beseft dat drinken meer kapot maakt dan je lief is, dat de schurende ademhaling rechtstreeks met de sigaret te maken heeft en het vermijden van spoken of eeuwige piekeren je echt niet verder helpt. Veel mensen weten heus wat er 'mis' is, maar toch is dat inzicht zelden genoeg om te veranderen.

Dat verandering moeilijk is heeft een heel duidelijke reden: ons brein is gebouwd om het te weerstaan.

De kracht van zelfmisleiding: wees nu alvast wie je morgen wilt zijn

Zelfmisleiding is wijdverspreid onder de mens. Onderzoek van de bioloog Robert Trivers laat bijvoorbeeld zien dat 94% van alle hoogleraren zichzelf tot de beste 50% van alle hoogleraren rekent. Hoe kan het dat deze slimme beroepsgroep zichzelf zo gemakkelijk voor de gek houdt?