breinillusiesskepsis

over brein, illusies en skepsis

Zelfmisleiding is wijdverspreid onder de mens. Ons brein komt met een aantal blinde vlekken die je maar beter kunt leren zien.

geluksuccesbalans

over geluk, succes en balans

Wat is dat vluchtige, ongrijpbare ding dat wij geluk noemen eigenlijk? Valt er een prijskaartje aan te hangen? Kun je er beter in worden?

liefderelatieseks

over liefde, relatie en seks

Wat mensen écht belangrijk vinden, is de verbinding met andere mensen. Goede communicatie is de sleutel.

Tortelduiven zijn net papegaaien

Mensen die een connectie met elkaar hebben zullen elkaar over het algemeen spiegelen in verbale en non-verbale aspecten als lichaamshouding, toon, mimiek en woordgebruik. In een café kun je al snel zien welke gesprekspartners een goede band hebben. Over het algemeen leunen deze mensen iets naar elkaar toe, hebben ze voor een groot deel dezelfde lichaamshouding en geven ze elkaar veel bevestigende knikjes. Ze zijn op elkaar ingetuned. Door elkaar te spiegelen voel je en krijg je sneller een band met iemand. Spiegelen is niet voor niks een essentieel onderdeel in workshops waarin communicatie centraal staat, zoals managen, flirten, coachen. De resultaten van dit onderzoek zullen veel mensen dan ook niks verbazen.

Pas op voor de lieverds

Ik heb ruzie gemaakt. Althans, zo heb ik het begrepen. De vriendin van een goede vriend - laat ik haar Linda noemen - was boos op me. Ik wist van niks totdat mijn vriend het op vermoeide toon uitlegde: "Linda was niet zo blij met je. Nee, dat heeft er echt wel ingehakt... " Het klonk alsof hij het omwille van mij nog wat verzachtte.

Nou is het algemeen bekend dat psychologen er in hun eigen leven een zootje van maken. Ik ben waarschijnlijk niet anders. 'Wat heb ik nu weer gedaan?' vroeg ik mezelf schuldbewust af.

Blijkbaar had ik Linda een impertinente vraag gemaild.

Vervelend doen tegen collega's zorgt voor betere sfeer op werkvloer

Nieuwsberichten over psychologisch onderzoek worden vaak onnodig eenzijdig gebracht om er een hogere actualiteitswaarde aan toe te dichten. De meeste ontdekkingen in de psychologie zijn (helaas/gelukkig) niet zo verrassend, maar veel journalisten zijn zo naarstig op zoek naar een verrassingselement om hun artikel te pimpen dat de informatiewaarde eronder lijdt. Een leuke gekke kop is prima als meer mensen het artikel gaan lezen, zelfs een over-the-top inleiding is gerechtvaardigd, als de inhoud daarna wordt genuanceerd zodat het de werkelijkheid recht aandoet.

Liefdesrelatie met je huisdier

Een beetje flauwe poll van Psychologie magazine. Maandag 4 oktober is het dierendag, en daar hebben ze op geanticipeerd. De verrassende uitkomsten: de meeste huisdierbezitters voelen een band met hun inwoner en de verzorging van het lieve, afhankelijke beestje vervangt in zekere zin de verzorging van een kind.

Psychologisch woordenboek: humor

Humor is een sociaal smeermiddel volgens dit artikel in dagblad AD. Het smeeraspect vind je direct terug in het woord zelf dat (net als humeur) afgeleid is van het Griekse woord voor sap of vocht. De oude Grieken dichtten lichaamssappen een belangrijke rol toe in het regelen van menselijke stemmingen en emoties. Hoewel praten en denken over humor niet direct sappig of grappig is, kan het wel interessant zijn te beseffen wat de achterliggende functie ervan is. Volgens psychologen is humor dat wat er gebeurt als je brein een verrassend verband ziet dat buiten het normale verwachtingspatroon ligt. Die herkenning zorgt voor een licht en fijn gevoel in de hersenen, voor de buitenwacht herkenbaar als gelach. Een leuke grap of gekke situatie kan de spanning tussen mensen direct verlagen. Behalve dat het fijn is, hebben mensen die grappig zijn een handig sociaal instrument in handen dat ze helpt een leuke connectie met mensen te maken en zware onderwerpen op een luchtige manier te brengen.

Dit artikel is verder helemaal niet grappig, misschien kan deze boer me leren hoe dat moet?

Eenzaam? Je bent niet alleen

"Eenzame mensen kijken door een bepaalde bril. De wereld is één vriendenkring," aldus filosoof Anja Machielse in een interview met dagblad Trouw. Een op acht mensen voelt zich eenzaam, zo blijkt uit haar onlangs gepubliceerde onderzoek. Zij doet sinds 1998 onderzoek naar het fenomeen eenzaamheid. Vooral studenten - ook degenen die zich op Facebook presenteren als sociaal succesvolle dieren - hebben er last van.

Boek van Cornald Maas over kinderen van gescheiden ouders

Voor zijn nieuw boek interviewde tv-presentator en journalist Cornald Maas kinderen van gescheiden ouders. Zijn boek gaat over over de mogelijke gevolgen van echtscheiding op kinderen. „Ik wilde een staalkaart laten zien. Maar elke keer als ik dacht: dit wordt nou eens een vrolijk verhaal, dan kwam er toch weer narigheid boven tafel.”

Europese mannen zijn het helemaal!

De vreemde Amerikaanse mevrouw in het filmpje heeft een boek geschreven over hoe je Euromannen aan de haak slaat. Het meest vreemde is dat ze bloedserieus is. Wordt vast een bestseller. Hier een kleine review.

Ruziemaken voor partners

Ik heb veel stellen met relatieproblemen gezien. Hoe divers de mensen ook zjn, de kern van de problemen is zonder uitzondering dat een van beide tortelduiven vindt: "Jij geeft me iets niet of te weinig." Aandacht, steun, vertrouwen, intimiteit, seks, de autosleutels...

Pagina's