De wetenschap achter geluk, liefde en andere waanzin Over geluk, liefde en andere waanzin
(CREDITS)
Psychologie onder de loop. Credits: Emiliano Vittoriosi.

3 op de 5 Nederlanders zou angststoornis niet melden bij sollicitatie

Bijna tweederde van de Nederlandse bevolking zou, als zij een angststoornis zouden hebben, dit niet vermelden bij een sollicitatie. Dit omdat zij verwachten dat openheid over een angststoornis hun kans om aangenomen te worden verkleint. Daarnaast geeft 39% aan dat zij als werkgever een sollicitant met een angststoornis minder snel in dienst zouden nemen dan iemand met dezelfde kwalificaties zónder deze aandoening.

Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid, uitgevoerd in het kader van de 17e Landelijke Dag Psychische Gezondheid op 10 oktober 2014. Thema van deze Landelijke Dag is angst. Het Fonds werkt dit jaar samen met de Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF).

Fonds Psychische Gezondheid is bezorgd over de uitkomst van het onderzoek. De organisatie streeft naar meer openheid over en begrip voor psychische problemen; uit deze cijfers blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren om dit te bereiken. Gezien het feit dat 1 op de 5 Nederlanders ooit in zijn of haar leven een angststoornis krijgt, is de kans groot dat werkgevers ermee te maken krijgen.

Aannames bij angststoornissen
Baer Jonkers, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid: “We vroegen de mensen die aangaven dat ze als werkgever sollicitanten met een angststoornis minder snel aan zouden nemen, waarom zij deze keuze zouden maken. Een van de meest opvallende uitkomsten is dat 33% van hen verwacht dat mensen met een angststoornis zich vaak ziek melden. Sommigen van hen (4%) geven aan dat ze niet willen samenwerken met iemand met een angststoornis. Iedereen met een angststoornis is anders en er zijn diverse angststoornissen[2]. Wij vinden het daarom belangrijk dat er naar individuele personen en hun stoornis wordt gekeken en dat aannames vooraf zoveel mogelijk worden vermeden.”

Openheid van belang
Jonkers: “Het wordt tijd dat er meer openheid komt over psychische aandoeningen, ook op de werkvloer. Nogmaals, ieder mens is anders en de ene angststoornis is de andere niet. Dat iemand een angststoornis heeft, hoeft niet te betekenen dat diegene niet functioneert op het werk. Daarom vragen wij werkgevers om mensen met een angststoornis niet bij voorbaat af te schrijven.”

Meer informatie
Meer over de Landelijke Dag Psychische Gezondheid, het onderzoek van Motivaction en informatie en tips over angststoornissen is te vinden op www.psychischegezondheid.nl/landelijkedag.

Meer cijfers onderzoek
– 28% van de Nederlanders kent iemand in de omgeving die ooit een arts of psycholoog heeft bezocht vanwege angstgevoelens of paniekaanvallen.
– Als een goede vriend of naaste familie een angststoornis zou hebben, dan geeft 47% van de Nederlanders aan dat zij dit wel zouden merken.
– 29% van de Nederlanders geeft aan dat als zij last zouden hebben van angstgevoelens of paniekaanvallen, zij dit liever niet vertellen aan goede vrienden of naaste familie, tenzij het echt niet anders kan.
– 37% van de Nederlanders geeft aan dat mensen met een angststoornis situaties waar zij bang voor zijn voorlopig maar uit de weg moeten gaan (terwijl het in de behandeling van angst van belang is om juist datgene op te zoeken waar iemand bang voor is)
– 36% van de Nederlanders zegt dat mensen maar niet toe moeten geven aan de angsten.
– 24% van de Nederlanders geeft aan dat mensen met een angststoornis ontspanning zouden moeten zoeken met een glas wijn of een biertje.
– 60% van de Nederlanders zou een angststoornis niet vermelden bij een sollicitatie.
– 39% van de Nederlanders geeft aan dat als zij werkgever zouden zijn, zij een sollicitant met een angststoornis minder snel in dienst nemen dan iemand met dezelfde kwalificaties zonder angststoornis.
– Van deze 39% denkt bijna de helft (44%) dat de klachten misschien erger worden en later voor problemen zullen zorgen op het werk.
– Van deze 39% verwacht een derde dat mensen met een angststoornis zich vaak ziek melden.
– Een klein deel van deze 39% (4%) wil liever geen collega met een angststoornis.

Heb je iets aan dit bericht gehad?

Of draag je Psychologisch.nu een warm hart toe?

Misschien vind je het dan leuk om een donatie te doen!

Ja, ik doneer!
base-psy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.