De wetenschap achter geluk, liefde en andere waanzin Over geluk, liefde en andere waanzin
(CREDITS)
Psychologie onder de loop. Credits: Emiliano Vittoriosi.

Wat is een delier?

Meer dan driekwart van de mensen die op de intensive care van een ziekenhuis ligt krijgt te maken met een delier. Het treedt ook op bij tot 60 procent van de mensen in verzorgingshuizen. Veel mensen weten niet wat een delier is. Fonds Psychische Gezondheid vindt het heel belangrijk dat niet alleen het Nederlands publiek, maar ook hulpverleners goed weten wat de symptomen van delier zijn. Hierdoor wordt veel leed en angst voorkomen en krijgen mensen met een delier betere hulp van zorgverleners en naasten.

Acute verwardheid

Een delier (officieel: delirium) is te omschrijven als acute verwardheid. Het is een soort ‘kortsluiting’ in iemands hersenen. Het ontstaat binnen korte tijd (meestal binnen een aantal uren of dagen) en duurt een paar dagen tot weken. Bij oudere mensen duurt het soms langer. Als bij iemand een delier optreedt kan dit wijzen op een ernstige acute lichamelijke ziekte. Het is belangrijk dat er dan snel medisch ingegrepen wordt. Als de uitlokkende factor behandeld wordt en de lichamelijke toestand verbetert, dan neemt de verwardheid meestal weer af. 

Symptomen van een delier

Er zijn symptomen te herkennen van een delier. Alleen een deskundige, zoals een psychiater of psycholoog, kan een officiële diagnose stellen, maar het is goed om te weten op welke signalen je kunt letten. Hieronder staan er enkele:

1. Iemand is zich minder bewust van de omgeving en kan zijn of haar aandacht minder goed sturen en vasthouden. Hij of zij wordt snel afgeleid door onbelangrijke prikkels.

2. Deze verstoringen in het bewustzijn en de aandacht ontwikkelen zich binnen korte tijd en het bewustzijn en de aandacht van de persoon zijn duidelijk anders dan vóór het delier. Vaak wisselen de symptomen in de loop van de dag in ernst.

3. De verstoringen komen naar verwachting niet door een andere neurocognitieve stoornis (zoals bijvoorbeeld dementie) of tijdens een ernstig gedaald bewustzijn, zoals een coma.

Maatregelen nemen

Het is van belang dat medisch specialisten op de hoogte zijn van de (preventieve) maatregelen die ze kunnen nemen om te voorkomen dat een delier optreedt of verergert. De behandeling van een delier verloopt als volgt:

1. Allereerst wordt de oorzaak van het delier aangepakt: afhankelijk van wat er nodig is worden de medicijnen aangepast of infecties bestreden.

2. Het creëren en waarborgen van een veilige omgeving is hierbij heel belangrijk: het is belangrijk dat naasten informatie krijgen over wat er aan de hand is en wat zij zelf kunnen doen. Rust en een beperking van het aantal prikkels voor degene met een delier zijn bijvoorbeeld van belang. Zeker als de patiënt angstig en paniekerig is, moet hij of zij in een veilige omgeving kunnen zijn. Dit ook om te voorkomen dat hij of zij zichzelf schade toebrengt door bijvoorbeeld een infuus eruit te trekken of uit bed te stappen terwijl dit nog niet veilig is.

3. Indien nodig behandeling worden er medicijnen gegeven. Bij de behandeling wordt vaak een psychiater of (bij ouderen) een geriater ingeschakeld.

Het herstel

Vroegtijdige herkenning en behandeling van een delier verkorten meestal de duur ervan. Hoewel een delier per definitie een voorbijgaande aandoening is, herstelt niet iedereen ervan. Volledig herstel is vooral bij oudere patiënten minder waarschijnlijk. 

Meer over een delier

Op de website van Fonds Psychische Gezondheid vind je meer informatie over delier, tips van psycholoog Lidewy Hendriks en het verhaal van ervaringsdeskundige Godfried Beumers: www.psychischegezondheid.nl/delier

Heb je iets aan dit bericht gehad?

Of draag je Psychologisch.nu een warm hart toe?

Misschien vind je het dan leuk om een donatie te doen!

Ja, ik doneer!
base-psy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.