De wetenschap achter geluk, liefde en andere waanzin Over geluk, liefde en andere waanzin
(CREDITS)
Psychologie onder de loop. Credits: Emiliano Vittoriosi.

Internet beïnvloedt hoe we ons geheugen gebruiken

Ons geheugen is anders gaan werken sinds er internet is. Mensen kunnen zich dingen minder snel herinneren en zijn eerder geneigd ze op te zoeken. Het is alsof we – zeker met die nieuwe smartphones – altijd een externe hardisk meedragen die we naar wil kunnen raadplegen. Het is minder nodig om bepaalde informatie te onthouden, als we maar weten hoe we die informatie kunnen opzoeken. Onze hersenen gebruiken hun capaciteit in dit opzicht efficiënt. Dit en meer concluderen onderzoekers van verschillende vooraanstaande Amerikaanse universiteiten.

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan die deze invloed van internet op ons geheugen bevestigen. In een onderzoek werd gevraagd een zoekopdracht op het internet in te voeren. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd of ze dachten dat de informatie opgeslagen zou worden op de computer. Ongeveer de helft dacht dat de resultaten en de zoekopdracht later terug te vinden zouden zijn, terwijl de andere helft dacht dat alles gewist zou worden. De personen die er vertrouwen in hadden dat de informatie later gemakkelijk opvraagbaar zou zijn, waren minder geneigd de informatie zelf te onthouden.

Een tweede experiment bestond uit de vraag welke landen een vlag hebben met één kleur. De deelnemers mochten het antwoord opzoeken. Zij werden gevraagd zowel het antwoord als de locatie waar het gevonden was te onthouden. Hieruit bleek dat de deelnemers de plek op het internet waar de informatie gevonden werd beter onthouden dan de informatie zelf.

Heb je iets aan dit bericht gehad?

Of draag je Psychologisch.nu een warm hart toe?

Misschien vind je het dan leuk om een donatie te doen!

Ja, ik doneer!
base-psy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.