De wetenschap achter geluk, liefde en andere waanzin Over geluk, liefde en andere waanzin
(CREDITS)
Psychologie onder de loop. Credits: Emiliano Vittoriosi.

Waar werken de meeste en minste psychopaten?

Eerst een misverstand uit de weg ruimen. Psychopaten zijn niet per se mensen die jou het liefst met een kettingzaag bewerken om je daarna als avondeten te serveren. Psychopaten hebben wel karaktertrekken die zulk gedrag makkelijker maken. Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis (anti-sociale persoonlijkheidsstoornis) bestaande uit (een aantal van) de volgende eigenschappen: oppervlakkige emoties, weinig angst, stressbestendig, heel weinig empathie, gebrek aan schuld en spijtgevoelens, egocentrisch, oppervlakkig karakter, manipulatief, onverantwoordelijk, impulsief en antisociale gedragingen zoals een parasitische levensstijl en criminaliteit. Op hersenscans is goed te zien deze onderkoelde kikkers met veel minder medeleven op pijn reageren als ‘gezonde’ mensen. Het doet ze gewoon niet zoveel te merken dat een ander lijdt.

Dat te hebben gezegd, wat zijn de beroepen/werkvelden waar mensen het hoogst scoren op de psychopathie-ladder? Een toptien:
1. Directeur
2. Advocaat
3. Media (tv/radio)
4. Verkoper
5. Chirurg
6. Journalist
7. Politieagent
8. Kerkelijke
9. Chefkok
10. Ambtenaar

Beroepen met de minste psychopatie:
1. Sociaal hulpverlener
2. Verpleger
3. Psychotherapeut
4. Handwerker/ambachtsman
5. Schoonheidsspecialist/stylist
6. Ontwikkelingshelper
7. Leraar
8. Kunstenaar
9. Huisarts
10. Accountant

Waarom komt in onderste beroepen minder psychopathie voor dan in onderste? Ze vereisen een menselijke connectie en medeleven. Deze banen bieden daarnaast geen financiële voordelen, bijzondere status of macht. Beroepen als verpleger of leraar zijn niet bepaald een trekpleister voor mensen die weinig op hebben met menselijk lijden of anderen graag willen helpen. Eerstgenoemde banen weer wel: het zijn beroepen waar deze mensen hun macht kunnen uitoefenen, hun egocentrische levensstijl kunnen uitbuiten en zich minder hoeven te laten leiden door de gevoelens van anderen. Deze beroepen vragen daarnaast vaak om een koele benadering en rationele, klinische beslissingen. Mensen die empathisch, bangig of stressgevoelig zijn voelen zich van nature niet door dit soort banen aangetrokken. ‘Psychopathische’ persoonlijkheden zijn voor onze maatschappij overigens niet alleen maar slecht en ongewenst. We hebben dit soort mensen in sommige situaties nodig. Je kunt bijvoorbeeld maar beter een taakgerichte, empathieloze chirurg hebben dan eentje die gespannen raakt als ie pijn, bloed of vrees bespeurt.

Maar de chefkok in de top tien? Tja, nu je het zegt.

Via Bakadesuyo

Heb je iets aan dit bericht gehad?

Of draag je Psychologisch.nu een warm hart toe?

Misschien vind je het dan leuk om een donatie te doen!

Ja, ik doneer!
base-psy

13 reacties

 • T.Huisman schreef:

  Dit is een ongenuanceerde bevinding
  Het is niet waar dat in de bovenstaande beroepsgroepen meer psychopaten zouden zitten dan in de onderstaande lijst.

  • vera ndering schreef:

   Narcisme
   Omdat er nog weinig duidelijkheid over Verborgen Narcisme is, is een actie gestart “Narcisme nader bekeken voor slachtoffers”. Steun deze voor betere herkenning en erkenning van Narcisme , in de hulpverlening, rechtspraak en onderwijs. Het is de bedoeling om de petitie in april 2018 te overhandigen aan de Tweede kamer.

 • Sara schreef:

  Het bovenstaande lijstje
  Het bovenstaande lijstje klopt echt niet. Het is echt onzin dat bijvoorbeeld een verpleger of leraar geen psychopaat is . Sterker nog, in Nederland komt het zeer vaak voor dat een verpleger een psychopaat is. Wat dacht je van de enkeltal zaken die nog niet zo lang geleden de media heeft bereikt, omdat een (vrouwelijke) verpleger met opzet schade aan de patent had aangericht. En wat dacht je van leraren die hun leerlingen misbruiken? Dat kan allemaal in Nederland.
  Voor de categorisatie van psychopaten in beroepsgroepen is meer nodig dan alleen menselijke connectie en medeleven. Immers, zowel in de gezondheidszorg en onderwijs draait het vooral om geld. De beroepen die (alsmede in uitvoerende zin) daaraan gekoppeld zijn, evenals de personen die daarvoor worden geplaatst, worden dus niet gerealiseerd o.g.v. empathie, maar o.g.v. prestatie en winst.
  Daarnaast heeft cultuur ook er mee te maken. Al generaties lang werd er van de Hollandse jonge meisjes verwacht behulpzaam en zorgzaam te zijn. Als je niet veel kon, ging je of naar de huishoudschool, of je werd verpleegster. Hierdoor zijn vrouwelijke psychopaten vooral vertegenwoordigd in de zorgsector. (Enge gedachte hè! Mocht je mij niet willen geloven doe maar een check door een streekziekenhuis binnen te lopen en vooral de oudere vrouwelijke verpleegsters in de gaten te houden).
  Tot slot nog even wat anders, psychopaten hebben vaak al aan slechts een slachtoffer voldoende om hun ego overeind te houden. Een ambachtsman of schoonmaker (lage-ego-beroepen) bijvoorbeeld, kan ook een ongelooflijke psychopaat zijn die zijn vrouw en kinderen slaat, kleineert, beduvelt en de boel tiranniseert. En dat terwijl hij op de werkvloer een modelwerknemer lijkt.
  Hoe het kan dat zij werken? in Nederland geldt een sollicitatie en arbeidsplicht. Zelfs diegene die in de bijstand zit wordt aan het werk gezet (via een gesubsidieerde arbeidsplaats). Er wordt bij de aanstelling geen persoonlijkheidscheck gedaan.
  Kortom, bovenstaande beroepenlijst is complete lariekoek.

 • Sara schreef:

  Nog even over politieke
  Nog even over politieke functies…die zijn veelal nevenfuncties die worden vervuld naast een fulltime baan, net als bestuursfuncties. Voorts is het onzin dat bij die functies geen emoties komen kijken. Sterker nog, in een moderne en professionele organisatie is emotionele rijpheid van noodzakelijk belang om de functie goed te kunnen uitoefenen.
  Daarnaast kan een oprichter (of erfgenaam ervan) automatisch bestuurder zijn van de organisatie. Het heeft dan niet per sé het macht te maken, maar met het instand houden of doorontwikkelen van de (eigen) organisatie.

 • Marcelino schreef:

  Bedankt voor je uitgebreide
  Bedankt voor je uitgebreide reactie. Interessante gedachten. Het lijkt er wel op dat je niet helemaal snapt wat statistisch onderzoek inhoudt. Hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Statistiek

  Natuurlijk heb je ook psychopathische verplegers en kinderjuffen en hele lieve chefkoks en advocaten.

  Het zal best dat het onderzoek waarop dit gebaseerd niet helemaal representatief is, maar het is al een stuk beter dan iemand die zomaar zijn intuïtieve mening spuit.

 • Iliaens schreef:

  Lijst beroepen kleine tegenspraak
  Even een kleine tegenspraak betreft de lijst met beroepen , U beweert dat een verpleegkundige of huisarts , … geen beroepen zijn waarin een ongelijke macht heerst .
  Allereerst is een huisarts bv. ( niets tegen huisartsen uiteraard , maar we nemen hier het GROOTSTE voorbeeld even tussenuit ) , de persoon die de hulpverlener is , de patiënt is de hulpvrager , m.a.w. is de patiënt in een ongelijke machtspositie t.o.v. de arts . De arts beslist hier het wel en wee en het al dan niet weigeren of geven van de hulp t.a.v de hulpvrager .
  Het is wel zo dat Uw verwoording , ik citeer “We hebben dit soort mensen in sommige situaties nodig. Je kunt bijvoorbeeld maar beter een taakgerichte, empathieloze chirurg hebben dan eentje die gespannen raakt als ie pijn, bloed of vrees bespeurt.” Ik kan mij hierbij slechts gedeeltelijk aansluiten , maar er zit een kern van waarheid in , doch , wij hebben deze mensen NIET nodig ! Wij hebben zeer zeker vakkundig gerichte chirurgen / artsen / etc. nodig die als het ware beschikken over de nodige kennis en uiteraard beheersing en capaciteiten , maar niet is het noodzakelijk dat deze een psychopaat is . Dit zou pas een paradoxe ingesteldheid zijn !
  Wel is het echter zo dat de psychopaat niet in staat is tot emotie zoals een mens (zou moeten ) ingesteld zijn , we zijn immers allemaal niet perfect maar bij deze mensen moet ik toch even in de rede vallen dat het ontzettend grote charmeurs zijn die je volledig voor zich trachten te winnen om je daarna gewoon letterlijk leeg te zuigen , ze plezieren zich door jou te pijnigen .
  Niet met een kettingzaag ( toch niet waar ik van kan meespreken ? ) , maar ik kan U garanderen dat er een heleboel zijn die nog ontmaskerd moeten worden , alsook dat er al een heleboel ontmaskerd zijn . Helaas wat doe je bv. tegen een verpleegkundige of arts die jou als zijn pleziertje ziet en je pijn doet met medisch materiaal , hiervan geniet ? Ik denk niet dat wij zulke mensen nodig hebben , geen klein foutje in de hersenen , maar een zeer grote me dunkt .
  Bedankt voor Uw artikel alvast , los van enkele zaken zoals bovenvermeld is het zeer zeker interessante lectuur .
  mvgr,
  V.

 • Jeroen schreef:

  Mensen in een machtspositie
  Mensen in een machtspositie hebben veel meer kans om anti-sociale persoonlijkheids trekjes te ontwikkelen.

  • Renato schreef:

   ja dat schijnt iets te zijn
   ja dat schijnt iets te zijn dat bij nogal veel mensen voorkomt.
   Een werkgever/leidinggevende wil zich ook al nogal vaak op een niet geheel sociale manier opstellen. Naar beneden toe communicerend..
   De mensheid heeft echt nog een lange weg te gaan.
   Macht en geld doet mensen nare dingen doen.
   Bewust zijn van wat er in je afspeelt is al een stap op de goede weg.
   Gewaar zijn…

 • Mila schreef:

  Het is wel duidelijk dat een
  Het is wel duidelijk dat een aantal personen hier in de reacties geen idee hebben waar ze het over hebben. Er wordt niet bedoeld dat bv een verpleegkundige of leraar geen psychopaat kan zijn, in de onderste beroepen/werkvelden komt psychopathie gemiddeld alleen minder voor dan in de bovenste groep beroepen/werkvelden. Dit wil alsnog niet zeggen dat iedere directeur of advocaat een psychopaat is.

 • Pim schreef:

  Het lijstje klopt, maar de
  Het lijstje klopt, maar de reacties zijn gebasseerd op het feit dat psychopaten alleen bloeddorstige monsters zijn. De psychopaten in het werkgebied zijn ‘thrillseekers’. Deze groep mensen doen beroepen waar erg veel spanning in zit, aangezien dit een van de factoren is die erg belangrijk is bij psychopate kenmerken. Daarom is het ook erg logisch dat psychopaten banen in het ziekenhuis hebben, of dat ze bij de rechtbank werken. Het filmpje klopt echter niet, want psychopaten staan er om bekend dat ze weinig emoties hebben. In dit filmpje is goed te zien dat Gotdon Ramsay emoties eruit laat vloeien.

 • Hanneke schreef:

  Is hier onderzoek naar gedaan? Deze lijst lijkt nl compleet uit de lucht gegrepen. Hij gaat compleet voorbij aan het feit dat een psychopaat altijd in het verborgene werkt en zich dus ook altijd anders voordoet dan hij of zij is. Psychopaten werken juist heel vaak in de zorg, want daar hebben ze te maken met mensen die afhankelijk zijn van hen, die makkelijk te manipuleren en te isoleren zijn. Hoe vaak lees je niet dat de thuiszorgmedewerker geld heeft gestolen omdat degene die afhankelijk was van de thuiszorg de ‘dame’ vertrouwde omdat ze zo ‘aardig’ was.

  En dan de chefkok! Het is algemeen bekend dat psychopaten, als gevolg van het ontbreken van verbindingen met het emotionele brein, een zeer slecht reukvermogen hebben en dus ook slecht kunnen proeven.Beide heb je toch echt nodig om te kunnen koken.

  Psychotherapeuten zouden geen psychopaat kunnen zijn. Misschien, maar ook hier geldt weer dat het algemeen bekend is dat de meeste psychologen, therapeuten etc. zelf uit disfunctionele gezinnen komen. Een Amerikaanse therapeut beweert zelfs dat het 90% betreft. Als je uit een dergelijk gezin komt, dan heb je sowieso zelf issues en dat is dan ook de reden dat dit soort mensen voor een beroep als psycholoog kiezen: in de eerste instantie om zichzelf te helpen.

  En als chirurgen psychopaat zouden zijn, waarom dan niet de slager? Die heeft net zo’n soort beroep. Vergeet niet dat artsen tijdens hun opleiding de meest afschuwelijke beelden te zien krijgen om hen immuun te maken. Als arts kan je het je immers niet permitteren flauw te vallen bij het zien van een beetje bloed of een lijk.

  Leraren geen psychopaat? Ik wil niet zeggen dat iedereen die met kinderen werkt een pedofiel is, maar pedofielen werken wel altijd met of in de buurt van kinderen. En een pedo is ook een psychopaat want hij rekruteert zijn prooi op exact dezelfde manier. Eerst het vertrouwen winnen van een kindje en dan toeslaan. Bovendien, geen normaal mens zou het in zijn hoofd halen kinderen een dergelijk trauma te bezorgen.

  Nou ja, zo staan er nog een paar beroepen tussen waarin psychopaten wel of niet werkzaam zouden zijn. Wat ik wel mis in het rijtje zijn de (interim) managers. Hoe vaak hoor je niet dat een hooggeplaatst manager (die alleen maar zover is gekomen door het manipuleren van de juiste mensen) vertrekt met een paar ton. En zeker als het charitatieve instellingen of maatschappelijke instelling betreft, zou je toch denken dat een moreel iemand daar vanaf ziet.

  Vergeet trouwens niet dat psychopathie de enige psychiatrische ziekte is die ‘besmettelijk’ is. Daarmee bedoel ik dat mensen in de omgeving van de psychopaat door de traumaband die is ontstaan datzelfde gedrag gaan vertonen, alleen om te kunnen overleven. Dit feit is duidelijk te zien binnen sektes en een dictatoriale staat. Maar komt natuurlijk net zo hard voor binnen bedrijven en gezinnen, en deze zogenaamde proto psychopaten werken natuurlijk ook overal en zijn al helemaal niet in lijstjes onder te brengen.

  Ik denk daarom dat je beter kan uitgaan van het principe dat psychopaten per definitie destructief zijn. En als je dat bent, kan je nooit creatief of opbouwend zijn.

 • Hannibal schreef:

  Wat een slecht artikel ! JUIST in de zorg en hulpverlening komt psychopathie voor ! Deze beroepen werken als een magneet op een groot deel van dit uitschot ! Juist daar kunnen ze in alle rust hun slachtoffers uitzoeken en misbruiken.Artsen,chirurgen,psychologen,psychiaters,verpleegsters. Alles wat met pijn te maken heeft zijn ze haantje de voorste om zout in de wond te wrijven ! Hulpvragers en hulpverleners zijn de grootste psyco’s !

 • toike bakbrakels schreef:

  dat er heden ten dagen veel verwarden rondlopen is door dat deze maatschappij ook niet omkijkt naar de zwakkere van geest en verstand in deze maatschappij . asociaal gedrag is een smet op deze wereld nu en de psygopaters gedijen goed door aan die verwarden te verdienen bij organisaties onder mom van zorg en welzijn .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.