De wetenschap achter geluk, liefde en andere waanzin Over geluk, liefde en andere waanzin
(CREDITS)
Psychologie onder de loop. Credits: Emiliano Vittoriosi.

Meer groen, minder depressie

Bijna twee derde van de Nederlandse vrouwen en meer dan helft van de mannen geeft aan dat de natuur ingaan depressieve klachten verlicht. Dit blijkt uit onderzoek van Fonds Psychische Gezondheid onder 1.026 respondenten, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Stemming verbeteren
De natuur is onder vrouwen de meest genoemde remedie tegen somberheid en depressieve klachten. Vrouwen zijn enthousiaster over de natuur dan over erkende stemmingsverbeteraars als leuke dingen doen (63%), zelfvertrouwen vergroten (60%), meer gaan sporten (52%), op vakantie gaan (34%) of een zelfhulpboek lezen (20%).

Oproep aan kabinet
Het Nederlandse volk sluit zich hiermee aan bij de oproep die op 23 oktober jongstleden in geplaatst op de website van GGD Nederland. ‘Investeren in groen loont echt. Niet alleen door het bestaande groen toegankelijker en meer geschikt te maken voor allerlei vormen van gebruik, maar ook door méér groen aan te leggen in de steden en in hun directe omgeving. Daarnaast door vanuit de gezondheidszorg gericht in te zetten op “natuur op recept”.’ Ondertekenaars zijn naast GGD Nederland onder meer van ondermeer het Trimbos instituut, Menzis, Alterra en Ziekenhuis Gelderse vallei.

Gemiste kansen
Wandelen in de natuur helpt stress te verminderen en gedachten te ordenen, stelden eerder al de grote filosoof Immanuel Kant en de intellectueel vader van de Amerikaanse psychologie William James. Modern onderzoek bevestigt dit. Positieve gevoelens worden versterkt en tobben en angst worden een beetje gedempt. Het lijkt erop dat de helende werking van natuur onvoldoende wordt benut. Scandinavisch onderzoek laat zien mensen die vaker piekeren en meer gebukt gaan onder het tempo van het moderne leven, vaker melden dat zij opknappen van een verblijf in de natuur. Toch is het juist deze gestresste groep die de natuur het minst opzoekt.

Beter buiten
Fonds Psychische Gezondheid heeft daarom besloten het idee ‘natuur op recept’ verder uit te werken. Op de website van het Fonds is voor iedereen gratis een bestand te downloaden met oefeningen die de natuurbeleving kunnen versterken tijdens een groene wandeling naar keuze. Fins onderzoek heeft aangetoond dat de meeste mensen hier enthousiast op reageren. De wandelaars hebben gemiddeld het gevoel dat de oefeningen hen goed doen en zij voelen zich krachtiger. Meer dan de helft van de wandelaars vertelt de oefeningen te zullen aanraden aan kennissen en zelf nog eens te doen.

Natuurmonumenten
Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten reageert: ‘Dit onderzoek laat eens te meer zien dat natuur een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Het initiatief van Fonds Psychische Gezondheid om gratis oefeningen aan te bieden die de natuurbeleving versterken moedigen wij dan ook aan. We nodigen iedereen uit om van onze natuurgebieden te genieten. Of het nu is om tot jezelf te komen, om kinderen te laten struinen of gewoon om een frisse neus te halen.’

base-psy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.